Post 10. muharrema – dana Ašure


Post ovog mubarek dana ima veliku vrijednost, kao što je u hadisu od Ebu Katade, radijallahu anhu, od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi we sellem: “Za post dana Ašure, nadam se u Allaha da će oprostiti (grijehe) prethodne godine.”
Prenosi Ahmed (296/5), Muslim (1163)

U mjesecu Muharremu je dan Ašure, a to je deseti dan muharrema

Ašura

Ašura

Prenosi se hadis od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhu, koji je rekao: Dok je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, postio dan Ašure i naredio da se posti, rekoše: O Allahov Poslaniče: To je dan kojeg jevreji i kršćani veličaju. Pa reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “Sljedeće godine, ako Allah htjedne, postiću deveti dan.” Reče: “Pa nije nastupila sljedeća godina, a Allahov Poslanik, alejhi selam, je preselio.” Prenosi Muslim (2619)

Post ovog mubarek dana ima veliku vrijednost, kao što je u hadisu od Ebu Katade, radijallahu anhu, od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi we sellem: “Za post dana Ašure, nadam se u Allaha da će oprostiti (grijehe) prethodne godine.” Prenosi Ahmed (296/5), Muslim (1163)

Post ovog dana je pritvrđeni sunnet (sunnet muekede) a nije obavezan (vadžib), zbog hadisa Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhu, koji je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: ‘Zaista je Ašura jedan dan od Allahovih dana, pa ko hoće neka ga posti, a ko hoće neka ga ostavi.'” Prenosi Muslim (1136)

Kao što je i sunnet postiti jedan dan prije i jedan poslije njega, zbog hadisa Ibn Abbasa, radijallahu anhu, koji je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: ‘Postite dan Ašure, i razlikujte se od jevreja, i postite dan prije i dan poslije njega.’” Prenosi Ahmed (241/1) i Ibn Huzejme (2095)

Poželjan (mustehab) je post dan prije i dan poslije, a nije obavezan (vadžib), kaže Ibn Kajjim, rahimehullahu te'ala: “Tri su stepena (načina) posta (dana Ašure), najpotpuniji od njih je da se posti dan prije i dan poslije njega, a nakon toga da se posti deveti i deseti dan, i na ovome je (prenesena) većina hadisa, a nakon toga je izdvajanje postom samo desetog dana.” Zadul-Me`ad (75/2) 

Razlog posta ovog mubarek dana

Došlo je u hadisu od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je rekao: “Stigao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem, u Medinu, pa je vidio jevreje da poste dan Ašure, pa reče: ‘Šta je ovo?’ Rekoše: ‘Ovo je dobar dan, ovo je dan u kome je Allah izbavio potomke Israilove (benu Isra`il) od njihovog neprijatelja, pa ga je postio Musa (alejhi selam)’, Reče: ‘Ja sam preči Musa`u od vas, pa ga je postio i naredio da se posti.'” Prenosi Buhari (1900)

Neke od novotarija dana Ašure

Najviše što se spominje o ovome jeste ono što kaže Šejhul-islam Ibn Tejmijje.

“Neki učenjaci su stava da je poželjno klanjati noćni namaz (noć Ašure), a ne znam da za to imaju dokaz, vec je to noć poput ostalih noći, pa čiji je običaj (adet) noćni namaz (kijam) neka klanja, a ako ne, neka je ne izdvaja (čini posebnom) namazom.” Metalibu uli nuha 581/1

“A od novotarija je također okupljanje radi namaza ove noći, pa se tako spajaju dvije novotarije.” Minhu El Dželil 345/1

“A od toga je i ono što je preneseno da onaj ko klanja dva rekata na dan Ašure i prouči tako i tako, bude mu upisana nagrada 70 Vjerovjesnika, kaze Ibn Tejmijje, rahimehullahu te`ala: “Ovaj hadis je kod učenjaka hadisa od izmišljenih hadisa.” Der`u Et Tea`rud 150/1

Neki ljudi su također uveli stvari koje se dokazuju izmišljenim hadisima koje nemaju nikakve osnove, poput vrijednosti kupanja toga dana, rukovanja, ove stvari i slične njima su od uvedenih stvari, sve su pokuđene (mekruh), naprotiv poželjan (mustehab) je post.

Izvor: www.saaid.net

Sljedeći događaji su se desili na dan Ašure:
– Ademovo alejhisselam pokajanje (tevba) je uslišano;
– Nuhova alejhisselam lađa je spašena od potopa;
– Junus alejhisselam je izašao iz ribinog stomaka;
– Ibrahim alejhisselam je spašen, i nije izgorio u Nimrodovoj vatri;
– Idris alejhisselam se živ uzdigao na nebo;
– Ja’kub alejhisselam je našao svoga sina Jusufa alejhisselam i ponovo je progledao (njegove oči su se izliječile od mrene, katarakte);
– Jusuf alejhisselam je izašao iz bunara;
– Ejjub alejhisselam je ozdravio;
– Musa alejhisselam je prošao kroz Crveno more, a Firaun se utopio;
– Isa alejhisselam se rodio, i pobjegao od jevreja da ga ne ubiju, i živ uzdignut na nebo.

Advertisements

One response to “Post 10. muharrema – dana Ašure

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s