Čije je naše nasljeđe – stanje i perspektive bošnjačkog kulturnog nasljeđa


U Glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća održano je 29. novembra 2013. godine predavanje pod nazivom “Čije je naše nasljeđe – stanje i perspektive bošnjačkog kulturnog nasljeđa”. Učesnici na ovom predavanju bili su eminentni stručnjaci iz sarajeva prof. dr. Enver Imamović i dr. Adnan Busuladžić.

Predsjednik Vijeća Esad Džudžević je pozdravio prisutne i rekao da je ovo završna manifestacija u okviru obilježavanja 20.novembra- Dana Sandžaka.

Prof. dr. Enver Imamović na tribini u Novom Pazaru

Prof. dr. Enver Imamović na tribini u Novom Pazaru

Enver Imamović je u svom izlaganju rekao da bi se sačuvala bogata kulturna baština jednog naroda, ko što su Bošnjaci, koji su autohton narod na ovim prostorima treba najprije poznavati prošlost i historiju tog prostora.

Adnan Busuladžić istakao je da je od primarnog značaja da se kroz državne institucije vrši valorizacija, revitalizacija, obnova i zaštita bošnjačkog bogatog materijalnog i nematerijalnog nasljeđa koje u ovom momentu nema status i položaj koji zaslužuje.

Na kraju ovog skupa prezentirana je Odluka Vijeća o utvrđivanju pokretnih i nepokretnih materijalnih bošnjačkih kulturnih dobara i lista nematerijalnog kulturnog nasljeđa od posebnog značaja za bošnjačku nacionalnu zajednicu u Republici Srbiji, koja je 6.novembra 2013.godine objavljena u Službenom glasniku.